שיכוך מלא אולמאונטיין/אנדורו לרכיבה טכנית

קטגוריה
שיכוך מלא אולמאונטיין/אנדורו לרכיבה טכנית

מותג

גודל גלגל

שלדה

שיכוך