שיכוך מלא אופני שבילים/טרייל

קטגוריה
שיכוך מלא אופני שבילים/טרייל

מותג

גודל גלגל

שלדה

שיכוך