קטגוריה

מותג

גודל גלגל

תלת אופן בוגרים
אפשרות להוספת הילוכים, מנוע חשמלי, עגלה נגררת, סל קדמי והתאמות שונות.